Giỏ hàng

CHỨNG TỪ PHÁP LÝ CÔNG TY

1. Hóa đơn đỏ (Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng)

2. Giấy chứng nhận an toàn về sức khỏe

3. Thương hiệu cục sở hữu trí tuệ cấp phép

4. Mã vạch do tổng cục đo lường cấp